RTW Geschiedenis

In 1982 namen liefhebbers van de lokale radio het initiatief te komen tot de oprichting van een legaal plaatselijk radiostation.  Om aan de daarvoor benodigde zendvergunning te komen werd alvast de Stichting Lokale Omroep voor Waddinxveen en Omgeving in het leven geroepen.

Feitelijk is dat de officiële start van de RTW- activiteiten die vervolgens een nadere invulling kregen door:
1) de medewerking aan de technische uitvoering van de zendvergunning die de Stichting Waddinxveen 750 jaar in 1983 had weten te bemachtigen
2) de officiële oprichting van de Stichting Lokale Omroep voor Waddinxveen en omgeving, op 30 augustus 1984
3) de eerste reguliere uitzendingen van de RTW vanaf 7 maart 1987

In de wordingsgeschiedenis speelt voorts een rol dat het Weekblad voor Waddinxveen in 1982/1983 met behulp van de Waddinxveense amateurhistoricus Kees Neven de gemeente had weten te overtuigen dat de geboortedatum van het Gouwedorp op 20 april 1233 was, toen dus 750 jaar geleden Op verzoek van de gemeente werd dat bevestigd door prof. Dr. M van der Linden te Oegstgeest.  In allerijl werd er vervolgens met steun van de gemeente en anderen een feest programma opgezet, waarvoor de Stichting Waddinxveen 750 jaar in werd opgericht
Deze stichting vroeg inderhaast en geheel los, van de al lopende RTW-activiteiten bij de rijksoverheid een zendvergunning via de centrale antenne-inrichting (CAI) aan om 3 radioprogramma’s en een televisie uitzending te mogen verzorgen ter gelegenheid van het 750 Jaar-bestaan.  Dat de Stichting Waddinxveen 750 Jaar, daarvoor zelfstandig aan de slag ging en niemand van de andere stichting daarbij inschakelde zette natuurlijk wel enig kwaad bloed.

In de vergadering van de gemeenteraad op 26 Januari 1983 werd dan ook de hoop uitgesproken dat er alsnog zou worden samengewerkt tussen de Stichting Waddinxveen 750 jaar en de Stichting Lokale Omroep voor Waddinxveen en Omgeving. Beide stichtingen overlegden daarover op 5 Februari 1983 en spraken af, volgens een brief van de toenmalige RTW-bestuursleden Jan Speetjens,Jan Kuiper en Emka Krosschell dat er op basis van gelijkwaardigheid zou worden samengewerkt waarbij het eindresultaat van de radio- en televisie uitzendingen de instemming moest hebben van beide stichtingen. In de praktijk betekende dat vooral de technische medewerking van enkele RTW’ers aan de radio uitzendingen op persoonlijke titel.

De gevraagde zendvergunning werd op 14 maart 1983 door het toenmalige ministerie van WVC uitsluitend aan de Stichting Waddinxveen 750 jaar verleend.
Toestemming werd verleend tot het technisch vervaardigen van 3 radio-uitzendingen op 13 april 1983, 20 april 1983 en 1 juni 1983 van 17.00 tot 19.00 uur via de FM band op de frequentie 102.2 Megahertz.
Voor de eenmalige semi-rechtstreekse televisie uitzending van zaterdag 23 april 1983 tussen 10.00 en 13.00 uur op het kanaal Duitsland 3, tekende de toen nog in Waddinxveen wonende televisieregisseur Wim van Baarle. Daar had de RTW nauwelijks of geen bemoeienis mee of betrokkenheid bij. De kosten hiervan vijftienduizend gulden, werden door de gemeente betaald.

De oprichtingsgeschiedenis  van RTW gaat dus feitelijk terug naar 1982, hoewel de eerste reguliere radio-uitzendingen in 1987 waren met uiteraard ook nog de technische inbreng van 1983. Het zijn allemaal jaartallen tot het vieren van verschillende jubilea: 40 jaar RTW  en 35 jaar uitzendingen bijvoorbeeld.