Kerkomroep Magazine

Programma van de gezamenlijke Woerdense kerken

Uitzending: Zaterdag 19.00 – 20.00 uur
Herhaling:
Zondag 17.00 – 18.00 uur
www.sokw.nl