RTW Actueel

In het programma RPL Actueel presenteert RPL actuele gebeurtenissen die zich in de gemeente Woerden afspelen op een veelheid van terreinen: politiek, cultureel, verenigingsleven, economisch, verkeer, sociaal etc…

[yotuwp type="playlist" id="UUwwlZu6v8TByHkg4J6r-j0w" template="grid" pagination="on" column="2" per_page="10" title="on"]