ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): RTW is een ANBI!

Wat is ANBI?

We brengen graag meer informatie op het begrip ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI is een fiscale status die in Nederland wordt toegekend aan instellingen die zich inzetten voor het algemeen nut, zonder winstoogmerk. Deze status biedt voordelen voor zowel de instelling zelf als voor donateurs die een financiële bijdrage willen leveren aan maatschappelijke doelen.

 

Wat betekent ANBI?

ANBI is een erkenning van de Belastingdienst en wordt toegekend aan organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang. Dit kan variëren van culturele instellingen en goede doelen tot religieuze, wetenschappelijke en andere maatschappelijke organisaties. Het verkrijgen van de ANBI-status houdt in dat de organisatie voldoet aan specifieke eisen en transparantievoorschriften.

 

Voordelen voor Instellingen:

  1. Fiscale Voordelen: Als ANBI geniet een instelling diverse fiscale voordelen, zoals vrijstelling van schenk- en erfbelasting. Ook zijn giften aan een ANBI vaak aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
  2. Transparantie: ANBI’s zijn verplicht om bepaalde informatie openbaar te maken, zoals de doelstelling, activiteiten, financiële verantwoording en bestuurssamenstelling. Dit draagt bij aan een open en transparante werkwijze.
  3. Vertrouwen van Donateurs: Het ANBI-keurmerk geeft donateurs het vertrouwen dat hun bijdragen op de juiste wijze worden ingezet voor het algemeen nut. Dit kan de bereidheid tot schenken vergroten.

 

Voordelen voor Donateurs:

  1. Belastingvoordeel: Donateurs kunnen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit moedigt particulieren en bedrijven aan om goede doelen te ondersteunen.
  2. Transparantie en Zekerheid: Doordat ANBI’s verplicht zijn om transparant te zijn over hun activiteiten en financiën, kunnen donateurs beter geïnformeerde beslissingen nemen over waar ze hun bijdragen willen laten landen.

 

RTW ANBI:

RTW de lokale radio van Waddinxveen
RSIN-nummer (ANBI nummer): RSIN 007799664