RTW en overheid

Wettelijke status
De Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen, bekend als RTW FM, is door de gemeente Waddinxveen aangewezen als de lokale omroep van Waddinxveen en valt als zodanig onder het publieke bestel. Op RTW FM is daardoor de mediawet van toepassing.

Commissariaat voor de media
Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de toepassing van de mediawet door de Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen.

Programmaraad
De Programmaraad houdt toezicht op het programmabeleid.

Agentschap voor de Telecom
Het Agentschap voor de Telecom heeft aan RTW FM de zendmachtiging afgegeven.

ANBI (Fiscale regeling)
De Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen (RTW) heeft de fiscale ANBI status. Dit betekent dat donaties, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomsten-of vennootschapsbelasting. Bij een overeenkomst van vijf jaar geldt voor privé geen drempel voor de aftrek. De schenking kan privé een aftrek geven van 100%. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl

Overige gegevens

RSIN fiscaalnummer:007799664
KvK nummer:41173041
BTW nummer:00.77.99.664.B01
Bank nummer:NL 17 RABO 0386817707